Beyaz Baş Lahana Tohumu Ekeceğimiz Toprağı Nasıl Hazırlamalıyız ?

Beyaz başlahana tohumu ekilecek olan toprak 25 ila 30 cm derinlikte sürülür. İlkbaharda ise 5 ila 10cm derinlikte işlenerek tırmık ve diskaro ile tesviye yapılır.

Beyaz Baş Lahana Tohumunu Hangi Aylarda Ekim Yapmalıyız ?

Beyaz başlahana tohumunun ilkbahar – sonbahar içerisindekiaylarda ekimine başlanır.

Ekim Derinliği :
0.5-1 cm.
Sıra Üzeri Ekim Mesafesi :
35-55 cm.
Sıra Arası Ekim Mesafesi :
60-90 cm.
Tahmini Çimlenme Günü :
20-25 Gün

Beyaz Baş Lahana Tarımında Sulamanın Önemi

Diğer yaprakları yenen sebzelerde olduğu gibi lahanadada sulamanın önemi büyüktür. Yeterli sulama yapılmadığında bitki gelişimini iyi yapamamakla birlikte , kalite ve verimdede düşüş olmaktadır. Bu yüzden beyaz baş lahana yetiştiriciliğinde sulama düzenli aralıklarla yapılmalıdır.

Beyaz Baş Lahana Yetiştiriciliğinde Hangi Gübre Çeşitlerini Kullanmalıyız ?

Beyaz başlahana yetiştirilecek araziye sonbahar aylarında 3 ila 4 ton yanmış ahır gübresi toprağa verilmelidir.İlkbaharda gerekirse dekara 1 ila 3 ton ahır gübresi verilerek toprağa 10 ila 15 cm derinliğinde karıştırılır. Azotlu gübreden dekara 40 ila 50 kg , fosforlu gübreden dekara 40 ila 50 kg , potasyumlu gübreden dekara 20 ila 30 kg hesabıyla verilir.

Beyaz Baş Lahana Yetiştiriciliğinde Verim Ve Hasat

İklim ve toprak şartlarına bağlı olarak 3 ila 3.5 ayda hasada gelir.Beyaz baş lahana yetiştiriciliğinde dekardan 4 ila 6 ton verim alınabilmektedir.

Oretra